بیمه بدنه

خانه بیمه بدنه

نوع وسیله نقلیه را انتخاب کنید

سواری

بارکش

اتوکار

ماشین آلات كشاورزی-راه سازی و ساختمانی

موتور سیکلت

یدک

نام وسیله نقلیه را انتخاب کنید
مدل وسیله نقلیه را انتخاب کنید
سال ساخت وسیله نقلیه را انتخاب کنید
سابقه بیمه وسیله نقلیه خود را انتخاب کنید
شرکت بیمه نامه قبلی خود را انتخاب کنید
تاریخ اعتبار بیمه نامه قبلی خود را انتخاب کنید
درصد تخفیف بیمه نامه قبلی خود را انتخاب کنید

درصد تخفیف خود را مطابق راهنما و عینا از روی بیمه نامه وارد کنید
به تخفیف درج شده در بیمه نامه عددی اضافه نکنید;
تخفیف سال جاری به صورت خودکار محاسبه می شود.

خودروی شما تولید داخل است یا وارداتی است؟
تخفیف عدم خسارت شخص ثالث خودرو خود را انتخاب کنید.
ارزش روز خودرو خود را انتخاب کنید.
میلیون تومان
ارزش لوازم غیر فابریک را مشخص کنید.
میلیون تومان