بیمه شخص ثالث

بیمه شخص ثالث

خانه بیمه شخص ثالث

نوع وسیله نقلیه را انتخاب کنید

سواری

بارکش

اتوکار

ماشین آلات كشاورزی-راه سازی و ساختمانی

موتور سیکلت

یدک

نام وسیله نقلیه را انتخاب کنید
          دیگر برند ها را جست و جو کنید           
مدل وسیله نقلیه را انتخاب کنید
سال ساخت وسیله نقلیه را انتخاب کنید
سابقه بیمه وسیله نقلیه خود را انتخاب کنید
شرکت بیمه نامه قبلی خود را انتخاب کنید
تاریخ اعتبار بیمه نامه قبلی خود را انتخاب کنید
درصد تخفیف بیمه نامه قبلی خود را انتخاب کنید

درصد تخفیف خود را مطابق راهنما و عینا از روی بیمه نامه وارد کنید
به تخفیف درج شده در بیمه نامه عددی اضافه نکنید;
تخفیف سال جاری به صورت خودکار محاسبه می شود.

آیا از بیمه نامه قبلی خود خسارت دریافت کرده اید؟
سابقه دریافت خسارت از بیمه نامه قبلی را انتخاب کنید
راهنما

راهنما

راهنما